Oprema

BIJELJINA PUT d.o.o. u svom sastavu ima značajan broj različitih vrsta savremene mehanizacije i opreme koja omogućava kvalitetno izvođenje radova i pružanje kvalitetne usluge prema Investitorima, čime se postiže zavidan nivo realizacije projekata kako u vremenkom tako i u tehnološkom smislu. Strategija razvoja preduzeća nameće ciljeve koji neizostavno uključuju praćenje modernih tehnologija u polju građevinske mehanizacije, postrojenja i opreme i opredjeljuje firmu za konstatna ulaganja u kapacitete i kvalitet resursa mehanizacije. 

Kada je riječ o broju jedinica mehanizacije i opreme, preduzeće BIJELJINA PUT d.o.o. raspolaže sa sljedećim kapacitetima:

 

Građevinske mašine:

- Bager gusjeničar

- Mini bager gusjeničar

- Bager točkaš

- Kombinovana građevinska mašina

- Grejder

- Utovarivač

- Mini utovarivač

- Buldozer

- Kombinovani valjak (tamponski)

- Kombinovani valjak (asfalterski)

- Glatki valjak

- Gumeni valjak

- Finišer

- Mašina za izradu horizontalne signalizacije

- Mašina za čišćenje puteva

- Traktor

6 kom

1 kom

4 kom

2 kom

2 kom

4 kom

1 kom

1 kom

5 kom

2 kom

7 kom

2 kom

3 kom

2 kom

1 kom

3 kom

Vozila i priključna vozila:

- Kamion kiper

- Kamion tegljač

- Automikser

- Cisterna za vodu

- Cisterna za gorivo

- Cisterna za bitumen

- Niskonoseća prikolica

- Niskonoseća poluprikolica

- Poluprikolica

- Tandem prikolica

- Specijalno vozilo Unimog

- Putarsko vozilo

26 kom

7 kom

1 kom

1 kom

1 kom

2 kom

2 kom

1 kom

5 kom

3 kom

1 kom

10 kom

Oprema i priključci:

- Utovarni posipač

- Vučni posipač

- Grn za snijeg

- Traktorski posipač

- Duga ruka za bager gusjeničar

- Traktorska kosa

- Tarup za šiblje

- Kompresor

- Prskalica za emulziju

- Termosanduk

- Hidraulični čekić za pobijanje odbojne ograde

- Vibroploče

22 kom

5 kom

30 kom

3 kom

3 kom

3 kom

2 kom

1 kom

2 kom

1 kom

1 kom

8 kom