Licence

Preduzeće BIJELJINA PUT d.o.o. u sklopu svoje djelatnosti u oblasti građevinarstva, bavi se isključivo izvođenjem radova u niskogradnji i hidrogradnji, te posjeduje odgovarajuće propisane licence koje se zahtjevaju za tu oblast. Pored toga što aktivno učestvuje u procesima javnih nabavki i realizaciji projekata na području grada Bijeljina gdje je i sjedište firme, takođe, BIJELJINA PUT d.o.o. u skladu sa svojom politikom, a zahvaljujući dovoljnom broju jedinica mehanizacije i kvalitetnom i stručnom radnom snagom, učestvuje samostalno ili zajedno sa partnerima i na realizaciji projekata u svom bližem okruženju ali i na teritoriji cijele Bosne I Hercegovine.

 

Stalnim usavršavanjem i ulaganjem u ljudske resurse i mehanizaciju, stičući time određene reference, stekli su se uslovi da tokom vremena preduzeće dobije značajne licence u djelatnosti kojom se bavi te trenutno raspolaže sa sljedećim:

Br. Licenca Izdata od
1 Licenca za građenje, odnosno izvođenje građevinskih radova na objektima niskogradnje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
2

Licenca za građenje, odnosno izvođenje građevinskih radova na objektima hidrogradnje

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
3 Licenca za izgradnju puteva i autoputeva, izgradnju ostalih objekata niskogradnje, izgradnju hidrograđevinskih objekata i izgradnja mostova i tunela

Vlada Brčko distrikta BiH

Odjeljenje za javnu sigurnost

4 Rješenje za izvođenje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, realizaciju projekata geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja I izradu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat

Republika Srpska

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Banjaluka