Aktuelnosti

Potpisan ugovor za izgradnju manipulativnog platoa u Luci Brčko

24.05.2021. | 14:25h

Danas je u Brčkom, na sastanku organizovanom od strane uprave JP Luka Brčko d.o.o., na kome su prisustvovali predstavnici Investitora (JP Luka Brčko d.o.o.), Izvođača (Prijedorputevi a.d. i Bijeljina put d.o.o.) i Nadzora (Technital - PPG), potpisan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji manipulativnog platoa u luci Brčko. Vrijednost ugovora je 1,7 miliona konvertibilnih maraka, a rok za izvođenje radova je 6 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.

Izvođač kome je povjerena realizacija predmetnog ugovora izrazio je spremnost da u što kraćem roku otpočne sa radovima sa čime su saglasni i ostali učesnici u projektu. Pored ovoga projekta, Izvođač je u ranijem periodu imao i nekoliko značajnih ugovora koje je realizovao u saranji sa Vladom Brčko distrikta, te su očekivanja da će se nastaviti dobra praksa i pozitivna iskustva kako na prethodnim tako i na ovom projektu, te da će se svi radovi završiti u predviđenom roku i u najboljem kvalitetu kako to zahtjevaju tehnički uslovi za ovu vrstu radova.