Email
English
Hrvatski
Bošnjački
Srpski

Dobrodošli!

Naziv preduzeća: Bijeljina Put DOO;
Adresa: Ul. Baje Pivljanina bb, 76300 Bijeljina;
Matični broj: 125 93 93;
Šifra djelatnosti: 4211;
ID broj kod UIO: 40038086000;
Upisano u registar: Kod Osnovnog suda u Bijeljini pod brojem Fi 576/01.

Preduzeće "Bijeljina put" je nastalo statusnim promjenama Državnog komunalnog preduzeća "4. Juli" Bijeljina, koje je osnovano 1949. godine. Danas je "Bijeljina put" DOO Bijeljina akcionarsko društvo sa većinskim privatnim vlasništvom. Od momenta sprovedene privatizacije, 2001. godine "Bijeljina put" uspješno obavlja izgradnju, rekonstrukciju i asfaltiranje puteva i izvršava godišnje radove na održavanju i zaštiti magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu...

Benzinska stanica Bijeljina Put

Benzinska stanica Bijeljina Put nalazi se na trećem kraku obilaznice oko Bijeljine.

U ponudi su visoko kvalitetni derivati proizvedeni i prerađeni u rafineriji nafte Brod, po najvišim evropskim standardima.

Oprema i Mehanizacija

Oprema za proizvodnju asfalta;
Oprema za proizvodnju betona;
Oprema za proizvodnju/preradu kamenih agregata;
Oprema za zimsku službu;
Laboratorijska oprema;
Mašine za zemljane radove;
Teretna vozila za transport;
Valjci za zbijanje nasipa, asfalta i tampona;
Ostala mehanizacija;

Preduzeće Bijeljina Put DOO posjeduje svu opremu i mehanizaciju koja je potrebna za najkvalitetnije izvodjenje radova u oblasti kojom se bavimo. Pored kompletne mehanizacije u našem posjedu nalaze se pogon za proizvodnju asfalta, pogon betonske baze, pogon separacije kao i terenska laboratorija. Za transport kamenih materijala (šljunak, drobljeni kamen i dr., kao i asfaltne mase) raspolažemo sa  kamionima ukupne instalisane snage 4891 KW, te sa priključnim vozilima različite nosivosti, kao i sa specijalnim vozilima za različite namjene...