Email
English
Hrvatski
Bošnjački
Srpski

Mehanizacija

› Preduzeće Bijeljina Put AD posjeduje svu opremu i mehanizaciju koja je potrebna za najkvalitetnije izvodjenje radova u oblasti kojom se bavimo. Pored kompletne mehanizacije u našem posjedu nalaze se pogon za proizvodnju asfalta, pogon betonske baze, pogon separacije kao i terenska laboratorija. Za transport kamenih materijala (šljunak, drobljeni kamen i dr., kao i asfaltne mase) raspolažemo sa kamionima ukupne instalisane snage 4891 KW, te sa priključnim vozilima različite nosivosti, kao i sa specijalnim vozilima za različite namjene (cisterne za snabdijevanje mašina gorivom, cisterne za filer i cement, kamioni, putarci, unimog sa priključcima i dr.). U sopstvenom vlasništvu takođe raspolažemo sa valjcima različite težine i ukupno istalisane snage 877,50 KW, za potrebe zbijanja gornjeg i donjeg stroja puta i asfaltnog kolovoza.

Pogon za proizvodnju

 › U pogonu za proizvodnju asfalta vrši se skladištenje svih komponenti asfaltne mješavine (bitumen, filer, frakcije kamenih agregata), kao i proizvodnja asfaltnih mješavina različitih sastava, za potrebe gradilišta i komercijalne službe.U krugu asfaltnog pogona instalirana je i terenska laboratorija.

Pogon beton bazeTerenska laboratorijaSeparacija

 › U pogonu betonske baze vrši se deponovanje agregata i cementa, te spravljenje cementnih betonskih mješavina različitih marki, a u terenskoj laboratoriji vrše se sva propisana ispitivanja. U pogonu separacije obezbeđuje se drobljenje i separisanje kamenih agregata za beton i asfalt.

Radionica

 › Servisiranje i održavanje pogonske spremnosti raspoložive građevinske mehanizacije vrše kvalifikovani mehaničari iz vlastite mehaničke radionice instalisane u pogonskom krugu firme tako da je tehnička ispravnost mehanizacije na visokom nivou a eventualni kvarovi su u naj kraćem roku sanirani.

› Spisak opreme i mehanizacije

 Oprema za proizvodnju asfalta

   › Asfaltne baze «Marini», kapaciteta 135 T/č.


 Mehanizacija za ugradnju asfalta

   › Finišeri proizvođača «Bitelli» i «Marini», ukupno instalisane snage 254 KW;

   › Prskalice, sjekačice, strugalica, kompresori, ukupne instalisane snage 328 KW.


 Oprema za proizvodnju betona

   › Betonska baza (30m3/č).


 Oprema za proizvodnju i preradu kamenih agregata

   › Separacija sa drobiličnim postrojenjem (35m3/č).


 Oprema za zimsku službu

   › Jednostrani prsni plugovi i dvostrani prsni grtači;

   › Vučni i utovarni posipači.


 Laboratorijska oprema

   › Laboratorijska oprema (ispitivanje iz oblasti geomehanike, betona i asfalta), instalisana je u krugu asfaltnog pogona.


 Mašine za zemljane radove

   › Bageri ukupno instalisane snage 708 KW;

   › Buldozeri ukupno instalisane snage 465 KW;

   › Utovarivači ukupno instalisane snage 715 KW;

   › Grejderi ukupno instalisane snage 427 KW.


 Teretna vozila za transport

   › Kamioni različitih nosivosti u rasponu od 10-25 T;

   › Priključna vozila različitih nosivosti;

   › Specijalna vozila.


 Valjci za zbijanje nasipa, asfalta i tampona

   › Valjci različite težine.


 Valjci za zbijanje nasipa, asfalta i tampona

   › Vibro ploče, instalisane snage 6,4 KW;

   › Stubna bušilica, instalisane snage 1 KW;

   › Mašine za horizontalnu signalizaciju, instalisane snage 61,5 KW.