Email
English
Hrvatski
Bošnjački
Srpski

Izvještaji


  › 2011

 • Bilans stanja

 • Bilans uspjeha

 • Bilans tokova gotovine

 • Bilans o promjenama u kapitalu

 • Revizorski izvještaj


 • › 2010

 • Bilans stanja

 • Bilans uspjeha

 • Revizorski izvještaj


 • › 2009

 • Bilans stanja

 • Bilans uspjeha

 • Bilans tokova gotovine

 • Bilans o promjenama u kapitalu

 • Aneks


 • › 2007

 • Finansijski izvještaj


 • › 2006

 • Bilans stanja

 • Bilans uspjeha

 • Revizorski izvještaj

 • Izvještaj o značajnim događajima

 • Bilans tokova gotovine (strana 1)

 • Bilans tokova gotovine (strana 2)

 • Izvještaj o promjenama u kapitalu (strana 1)

 • Izvještaj o promjenama u kapitalu (strana 2)