Email
English
Hrvatski
Bošnjački
Srpski

O nama

› Naziv preduzeća: Bijeljina Put DOO

› Adresa: Ul. Baje Pivljanina bb, 76300 Bijeljina

› Matični br.: 125 93 93

› Šifra djelatnosti: 4211

› ID broj kod UIO: 40038086000

› Upisano u registar: Kod Osnovnog suda u Bijeljini pod brojem Fi 576/01

› Preduzeće “Bijeljina put” je nastalo statusnim promjenama Državnog komunalnog preduzeća “4. Juli” Bijeljina, koje je osnovano 1949. godine. Danas je “Bijeljina put” d.o.o. Bijeljina u privatnom vlasništvu. Od momenta sprovedene privatizacije, 2001. godine “Bijeljina put” uspješno obavlja izgradnju, rekonstrukciju i asfaltiranje puteva i izvršava godišnje radove na održavanju i zaštiti magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu.

› Uprava i zaposleni su svjesni da su kvalitet i zaštita okoline integrisani u ukupan sistem preduzeća, ključ za uspješan prodor i opstanak na tržištu. Preduzeće je takođe opredjeljeno da stalnim ulaganjem u znanje i savremenu tehnologiju postiže kvalitetne efekte i bolji stručni i proizvodni rad.

› Investitor se smatra partnerom u poslu i razvija se partnerski odnos što podrazumijeva zajednički interes za visokim kvalitetom izvođenja, poštovanje rokova, i racionalnu izgradnju svakog objekta. Svjesni, da naše djelovanje mijenja prostor i prirodnu sredinu, promišljeno pristupamo poslu, razumijevajući i uvažavajući potrebe stanovništva.

› Posebnu pažnju posvećujemo sigurnosti na radu, zaštiti zdravlja uposlenih, i zaštiti imovine kako preduzeća, tako i drugih lica.

› Firma Bijeljina Put d.o.o posjeduje sertifikat za sistem upravljanja prema standardu ISO 9001: 2008. Sertifikat se odnosi na područje izgradnje, rekonstrukcije, asfaltiranja, održavanja i zaštite puteva, proizvodnju asfalta i betona.

› Bijeljina put d.o.o. je 04.03.2011. godine postao većinski vlasnik kamenoloma Ruding AD Ugljevik.

› U preduzeću je stalno uposleno 250 radnika, svih struka i profila sa odgovarajućim iskustvom, a u makroorganizacionom smislu organizovani su u četiri sektora.

Organizaciona šema

Menadžment preduzeća

Osnivač
Srdjan Ćorić
ekonomista
Direktor
Nemanja Tolj
dipl. pravnik
Tehnički direktor
Jovan Tadić
dipl. ing. gradj.
Rukovodilac komercijalne službe
Bojan Ćorić
master ekonomista
Rukovodilac finansijsko - knjigovodstvene službe
Ljiljana Avlijaš
ekonomista
Rukovodilac transporta i mehanizacije
Nikola Mijajlović
dipl. ing. mašin.