Izgradnja regionalne deponije - Brijesnica, Bijeljina