Email
English
Hrvatski
Bosanski
Srpski

English - Radovi deponija. | 19.10.2009

English - Radovi deponija.

Radovi na izgradnji deponije Velika Brijesnica su završeni. Direktor JKP Gradska čistoća izjavio je da je prezadovoljan kvalitetom...